"Enligt uppskattningar vet vi att prevalensen av denna variant redan är omkring 20 procent, och vi vet att den kan vara 50 procent under julveckan och 80 procent i slutet av året", säger Marta Temido.

Ministern sade att uppskattningar från det nationella hälsoinstitutet Doctor Ricardo Jorge (INSA) pekar på en fördubbling av fall av Omicron-varianten varannan dag, och underströk "sjukdomens uppenbart mindre allvarliga karaktär och därmed (lägre) dödlighet och den uppenbara minskningen av vaccineffektiviteten efter den primära vaccinationen".

"Eftersom vaccineffektiviteten mot symtomatisk infektion efter vaccinbooster uppskattas till 70-75 %, har vaccinerna fortfarande sin skyddseffekt", sade ministern och uppmanade till vaccination.

Marta Temido framhöll osäkerheten om beteendet hos denna nya variant av coronaviruset och förklarade att "de närmaste dagarna kommer att vara avgörande för att förstå effekterna av Omicron-varianten av SARS-CoV-2-coronaviruset och det "proportionella svaret" som tillämpas med de åtgärder som regeringen fastställt".

"Det vi vet är att om varianten överförs mer måste alla göra mer. Användnande av munnskydd i större utsträckning, fler tester, fler vaccinationer och fler gränskontroller. Vi måste alla vara beredda att göra mer", sade hon.