Enligt December Economic Bulletin kommer den portugisiska ekonomin att växa med 5,8 procent år 2022, 3,1 procent år 2023 och 2,0 procent år 2024.

BdP:s prognoser för 2022 motsvarar de mest optimistiska från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), som också pekar på en ekonomisk tillväxt på 5,8 procent, och överträffar regeringens prognoser, som räknar med 5,5 procent.

Europeiska kommissionen pekar på en ökning av bruttonationalprodukten (BNP) med 5,3 procent, medan rådet för offentliga finanser (CFP) och Internationella valutafonden (IMF) är de mest pessimistiska enheterna och räknar med en ökning med 5,1 procent jämfört med 2021.

"Bruttonationalprodukten (BNP) återgår till nivåer före pandemin under första halvåret 2022. År 2024 kommer den ekonomiska aktiviteten att ligga omkring 7 procent över 2019, vilket innebär begränsade förluster jämfört med den beräknade trenden före pandemin" , uppger BdP i en kommuniké som åtföljer spridningen av bulletinen.

Institutionen som leds av Mário Centeno påpekar också att prognoserna "granskar tillväxten i ekonomin 2022-23 på uppgång jämfört med den som beräknades i juni (0,2 respektive 0,7 pp [procentenheter])".