Obalansen i fördelningen av befolkningen över territoriet "har blivit mer accentuerad", konstaterar det nationella statistikinstitutet (INE) och konstaterar att "den demografiska utvecklingen under det senaste decenniet på kommunnivå gör det möjligt att verifiera att de territorier som ligger i det inre av landet har förlorat befolkning och att de kommuner som registrerar en befolkningstillväxt främst ligger vid kusten".

Dessutom finns det enligt uppgifterna "en koncentration" kring Lissabon och i Algarve-regionen.

På kommunal nivå har "de största befolkningsökningarna under det senaste decenniet" registrerats i Odemira (13,5 %) och Mafra (12,8 %), följt av Palmela, Alcochete, Vila do Bispo och Montijo, med värden mellan 9,6 % och 8,7 %.

I Barrancos, Tabuaço, Torre do Moncorvo och Nisa, som är den motsatta ytterligheten, har befolkningen minskat mest kraftigt, med värden på över 20 %, enligt uppgifterna.

De tio folkrikaste kommunerna är Lissabon, Sintra, Vila Nova de Gaia, Porto, Cascais, Loures, Braga, Almada, Matosinhos och Oeiras, men i de två största städerna har befolkningen minskat: Porto minskade med 2,4 % och Lissabon med 1,2 %. Matosinhos och Oeiras följer trenden med befolkningsminskning.

Braga kommun uppvisade den "mest uttrycksfulla" tillväxten (6,5 %), följt av Cascais och Sintra med 3,7 % respektive 2,1 %.