Enligt de "röda linjerna" från generaldirektoratet för hälsa (DGS) och det nationella hälsoinstitutet Doctor Ricardo Jorge (INSA) är denna siffra på 62 procent för Portugals fastland högre än föregående vecka, då den låg på 56 procent.

"Det fanns ett ökat antal patienter som lades in på intensivvårdsavdelningar på sjukhus", där den centrala regionen uppvisade den högsta beläggningen, följt av norra delen och Algarve, enligt rapporten.

I onsdags hade den centrala regionen en beläggning på intensivvårdsavdelningar på 103 % (35 patienter) av beredskapsnivån, norra regionen 76 % (57), Algarve 74 % (17), Lissabon och Vale do Tejo 43 % (44) och Alentejo 25 % (fem).

Den fastställda beredskapsnivån motsvarar 75 % av antalet tillgängliga sängar för Covid-19-patienter på intensivvårdsavdelningar på Portugals fastland.

Förvaltningen av den nationella hälso- och sjukvårdens kapacitet förutsätter ett nätverkssvar, vilket i fallet med intensivvårdsmedicin innebär att regionala behov kan tillgodoses med hjälp av svar från andra regioner med större kapacitet, står det i dokumentet.

När det gäller dödligheten till följd av Covid-19 visar riskanalysen av pandemin att den i onsdags uppgick till 23,6 dödsfall på 14 dagar per en miljon invånare, vilket motsvarar en ökning med 8 procent jämfört med föregående vecka och en ökande trend.

"Denna siffra ligger över den tröskel på 20 dödsfall på 14 dagar per miljon invånare som fastställts av Europeiska centrumet för sjukdomskontroll (ECDC), vilket tyder på att epidemin har stor inverkan på dödligheten", varnar man i rapporten.