Nuno Saraiva, ordförande för National Association of Clinical Laboratories (ANL), sade till Lusa att "de flesta människor har en föreställning om att det bara är apoteken som gör gratis snabbtest" för Covid-19, men detta är också möjligt på laboratorier.

"Vi tror att många människor inte är medvetna [om att gratis tester även kan utföras på laboratorier] och nu, under julveckan, kommer det att vara många människor som ska testas", sade han och betonade att det har varit "svårt att svara" på de människor som går till apoteken.

De kostnadsfria Covid-19-screeningstesterna kan utföras i kliniska laboratorier inom ramen för det exceptionella och tillfälliga ersättningssystemet för snabba antigentester för yrkesmässigt bruk, på samma sätt som på apotek.

Förteckningen över apotek och laboratorier där de ersättningsberättigade testerna utförs finns på webbplatsen för den nationella myndigheten för läkemedel och hälsoprodukter (Infarmed) på https://www.infarmed.pt/web/infarmed/testes-covid-19.

Enligt Nuno Saraiva har ANL visat sig vara "helt tillgänglig för att hjälpa till i den kollektiva ansträngningen att bekämpa pandemin", och bland de 68 medlemmarna finns "den stora majoriteten av laboratorierna" i Portugal.