Enligt DGS dagliga epidemiologiska bulletin är 943 personer inlagda på sjukhus, 12 fler än i söndags, varav 152 på intensivvårdsavdelningar, ytterligare sju under de senaste 24 timmarna.

Enligt uppgifter från hälsomyndigheten har det skett ett dödsfall i åldersgruppen 40-49 år, ett dödsfall i åldersgruppen 60-69 år, fem dödsfall i åldersgruppen 70-79 år och elva dödsfall bland äldre över 80 år.

Av de 18 dödsfallen inträffade sex i Lissabon och Vale do Tejo, fem i norr, fyra i centrum, två i Alentejo och en i Algarve.

Lissabon och Vale do Tejo är den region där flest nya fall diagnostiserats under de senaste 24 timmarna (1 083), följt av norra delen (873), centrum (370), Algarve (158), Madeira (112), Alentejo (94) och Azorerna (62).

Det största antalet dödsfall är fortfarande koncentrerat till äldre över 80 år (12 212), följt av åldersgrupperna 70-79 år (4 059) och 60-69 år (1 723).

Det finns nu 73 700 aktiva Covid-19-fall, 711 fler än i söndags, och 2 023 personer har tillfrisknat från sjukdomen, vilket innebär att det totala antalet tillfrisknade personer i landet uppgår till 1 135 358.

Jämfört med föregående dag har hälsomyndigheterna över 616 kontakter under övervakning, totalt 100 955 personer.

Det största antalet nya diagnostiserade fall finns i åldersgruppen 20-29 år (531), följt av 40-49 år (468), 30-39 år (454), 50-59 år (370), noll till nio år (334), 10-19 år (318), 60-69 år (159), 70-79 år (76) och äldre personer över 80 år (32).

Sedan pandemins början, i mars 2020, har regionen Lissabon och Vale do Tejo registrerat 467 787 fall och 7 922 dödsfall.

I den norra regionen har det förekommit 456 258 infektioner och 5 738 dödsfall och den centrala regionen har nu en kumulativ totalsumma på 176 833 infektioner och 3 325 dödsfall.

Algarve har totalt 54 408 infektioner och 564 dödsfall och Alentejo har 44 555 fall och 1 082 dödsfall på grund av Covid-19.

Den autonoma regionen Madeira har under de senaste 24 timmarna, enligt DGS, registrerat 112 nya fall, totalt 17 270 infektioner och 115 dödsfall, och Azorerna har registrerat 62 nya infektioner, totalt 10 743 och 50 dödsfall.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira offentliggör dagligen sina uppgifter, som kanske inte stämmer överens med den information som offentliggörs i DGS bulletin.

I Portugal har 18 796 personer dött sedan mars 2020 och 1 227 854 fall av infektion har registrerats, enligt uppgifter från DGS.