"Mellan den 20 december och den 3 januari 2022 kommer PSP inom sitt ansvarsområde på Portugals fastland och i alla de autonoma regionerna Madeira och Azorerna att öka sin närvaro på allmänna vägar, öka sin synlighet och sin förmåga att förebygga brottsliga handlingar, vilket bidrar till att öka medborgarnas känsla av trygghet".

PSP kommer att öka kontrollerna under julhelgen och särskilt uppmärksamma överdriven hastighet, användning av mobiltelefoner under körning, underlåtenhet att använda säkerhetsbälten och fasthållningsanordningar samt körning under påverkan av alkohol och psykotropa substanser.

"Veckan före jul kommer denna ökning av kontroller att äga rum, inte bara i stora stadscentra - i samband med det stora inflödet av människor och fordon i närheten av kommersiella områden - utan även vid infarterna till de viktigaste interurbana vägarterna, i samband med traditionella familjeresor", står det i uttalandet.