I ett uttalande angav AdC att "utredningen ledde till slutsatsen att de deltagande distributionsföretagen genom kontakter som etableras genom den gemensamma leverantören, utan att behöva kommunicera direkt med varandra, säkerställer att detaljhandelspriserna i deras stormarknader anpassas, i en konspiration som motsvarar en kartell, som i konkurrenslagstiftningen kallas "hub-and-spoke".

"Sanktionsbeslutet resulterade i ett sammanlagt bötesbelopp på 17,2 miljoner euro".