Även om nästan hela befolkningen är vaccinerad finns det fortfarande tveksamheter kring vaccinationsintyg som förvirrar dem som bor i Portugal.

Europeiska unionens länder har antagit ett sätt att underlätta cirkulationen inom landet och även över gränserna. Vaccinerade, de som har tillfrisknat sig och personer med negativt test för Covid-19 har möjlighet att få ett digitalt intyg som bevisar deras förebyggande åtgärder mot Covid-19.

Vaccinationscertifikat

När det gäller vaccinationsintyget är det ett intyg med 180 dagars giltighet från utfärdandet. En vaccinerad medborgare får det 14 dagar efter vaccinationen av det antivirala vaccinet. Intyget kan förvärvas i mobilappen SNS24 eller på den officiella webbportalen som finns på www.sns24.gov.pt. Förnyelse av intyget kan göras på samma webbplatser, men på SNS24:s webbplats rekommenderas det att begära det nya intyget innan det gamla löper ut.

I Portugal anses endast intyg som avser personer som vaccinerats med antivirala läkemedel som är godkända på den europeiska marknaden vara giltiga: Janssen, AstraZeneca, Moderna och Pfizer. Vaccinationsreglerna varierar mellan olika länder, så det är lämpligt att kontrollera lagstiftningen i varje land, till exempel när man gör en resa.

En fullständigt vaccinerad person är en person som har tagit en enda dos av ett vaccin som är tillverkat för det det, eller två doser av ett vaccin vars vaccinationsschema föreslår det. Undantag görs för personer som tidigare varit smittade med Covid-19, som endast får en dos av ett vaccin med ett vaccinschema med två doser.

Förstärkningar

För närvarande får en viss andel av befolkningen den tredje dosen som en booster. I detta fall måste intyget uppdateras 14 dagar efter administreringen av den tredje dosen. Fram till dess förblir intyget som nämner att två doser administrerats, eller en, enligt vaccinationsschemat, giltigt. De som vaccinerats med den tredje dosen måste begära sitt intyg i appen SNS 24 eller på den officiella webbplatsen. Om det inte fungerar, bör människor kontakta SNS 24, på telefonnummer 808 24 24 24 24 och välja alternativ 5.

Om personen inte har vaccinerats men avser att ta den första dosen är det fortfarande möjligt. Även om ordningen med öppet hus endast är tillgänglig för personer över 75 år för den tredje dosen eller influensavaccinet, kan man via SNS24-portalen begära en digital biljett som schemalägger en vaccinering på en vaccinationscentral. Biljetten måste begäras den dag personen avser att vaccinera sig.