Enligt DGS:s dagliga epidemiologiska bulletin är 904 personer inlagda på sjukhus, 39 färre än i måndags, varav 153 på intensivvårdsavdelningar, plus en under de senaste 24 timmarna.

Enligt uppgifter från hälsovårdsmyndigheten har tre dödsfall inträffat i åldersgruppen 70-79 år och 13 bland äldre över 80 år.

Av de 16 dödsfallen inträffade åtta i Lissabon och Vale do Tejo, två i norr, ytterligare två i centrum, en i Alentejo och tre i Algarve.

Lissabon och Vale do Tejo är den region där flest nya fall diagnostiserats under de senaste 24 timmarna (2 727), följt av norra delen (1 433), centrum (962), Algarve (238), Madeira (207), Alentejo (138) och Azorerna (49).

Det största antalet dödsfall är fortfarande koncentrerat till äldre över 80 år (12 223), följt av åldersgrupperna 70-79 år (4 062) och 60-69 år (1 725).

Antalet aktiva Covid-19-fall har under det senaste dygnet sjunkit till 72 887, vilket är en minskning med 813 fall jämfört med måndagen, och 6 551 personer har tillfrisknat från sjukdomen, vilket innebär att det totala antalet tillfrisknanden i landet uppgår till 1 141 909.

Jämfört med föregående dag har hälsomyndigheterna över 2 590 kontakter under övervakning, totalt 103 545 personer.

Det största antalet nya diagnostiserade fall finns i åldersgruppen 20-29 år (1 190), följt av 40-49 år (1 023), 30-39 år (991), 50-59 år (739), 10-19 år (621), 0-9 år (502), 60-69 år (440), 70-79 år (159) och äldre över 80 år (89).

Sedan pandemins början, i mars 2020, har regionen Lissabon och Vale do Tejo registrerat 470 514 fall och 7 930 dödsfall.

I den norra regionen har det förekommit 457 692 infektioner och 5 740 dödsfall och i den centrala regionen har man nu en kumulativ totalsumma på 177 795 infektioner och 3 327 dödsfall.

Algarve har 54 646 infektioner och 567 dödsfall och Alentejo har 44 693 fall och 1 083 dödsfall på grund av Covid-19.

Sedan pandemins början har den autonoma regionen Madeira haft 17 477 infektioner och 115 dödsfall och Azorerna 10 792 fall och 50 dödsfall.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar dagligen sina uppgifter, som kanske inte sammanfaller med den information som publiceras i DGS bulletin.

I Portugal har sedan mars 2020 18 812 personer dött och 1 233 608 fall av infektion registrerats, enligt uppgifter från DGS.