"De uppgifter som erhållits sedan den 15 december befäster perspektivet att Omicron-varianten kommer att vara dominerande (mer än 50 %) i Portugal denna vecka (20-26 december), parallellt med det scenario som observerats i andra länder som till exempel Danmark och Storbritannien", står det i INSA:s veckorapport om den genetiska mångfalden av SARS-CoV-2-coronaviruset i landet.

I den senaste INSA-rapporten om den genetiska mångfalden av SARS-CoV-2 anges att denna variant, som bygger på ett landsomfattande veckovis slumpmässigt urval som genomgått sekvensering av virusgenomet, under vecka 48 (29 november-5 december; analysen är avslutad) och vecka 49 (6-12 december; data pågår) uppvisade relativa frekvenser på 1,6 % respektive 2,5 %.

"Detta resultat tyder på en låg cirkulation av Omicron-varianten i slutet av november/början av december, vilket står i skarp kontrast till den abrupta ökningen av cirkulationen av denna variant som uppskattas för de följande dagarna".

Enligt INSA "har användningen av detta kriterium gjort det möjligt att sedan den 6 december identifiera en exponentiell ökning av andelen sannolika fall, som nådde en uppskattad andel på 46,9 % den 20 december".