I ett uttalande meddelar Europeiska kommissionen att den har "antagit regler om EU:s digitala Covid-19-certifikat, som fastställer en bindande acceptansperiod på nio månader - exakt 270 dagar - för vaccinationsintyg för resor inom EU".

"En tydlig och enhetlig period för godkännande av vaccinationsintyg kommer att säkerställa att researrangemangen kommer att fortsätta att samordnas, vilket Europeiska rådet har begärt", betonar gemenskapens verkställande organ och konstaterar att "de nya reglerna kommer att säkerställa att restriktionerna grundas på bästa tillgängliga vetenskapliga bevis samt på objektiva kriterier".

För Bryssel är det "viktigt att upprätthålla samordningen för att den inre marknaden ska fungera och ge EU-medborgarna klarhet i hur de kan utöva sin rätt till fri rörlighet", även om flera medlemsstater, som Portugal, återigen inför krav på inresa i landet på grund av den förvärrade epidemiologiska situationen för Covid-19 och den nya varianten Omicron.

När det gäller den nio månader långa perioden förklarar institutionen att "denna giltighetsperiod tar hänsyn till riktlinjerna från Europeiska centrumet för sjukdomskontroll och prevention, enligt vilka man rekommenderar att man tar upp en boosterdos senast sex månader efter det att den första vaccinationscykeln har avslutats".

Dessutom kommer intyget att förbli giltigt under ytterligare tre månader efter dessa sex månader för att säkerställa att nationella vaccinationskampanjer kan anpassas och att medborgarna har tillgång till boosterdoser", förklarar Bryssel.

Dessa boosterdoser ingår också i informationen på vaccinatiosbeviset, även om de skiljer sig från den primära vaccinationscykeln, enligt Europeiska kommissionen.

Uppgifter från Europeiska kommissionen visar att hittills har 807 miljoner intyg utfärdats i EU, i totalt 60 länder och territorier på de fem kontinenter som redan har anslutit sig till systemet.

Detta pass, som är gratis, fungerar på samma sätt som ett boardingkort för resor, med en QR-kod som lätt kan läsas av elektroniska apparater och på medborgarens nationella språk och på engelska.

Det skapades ursprungligen för att underlätta den fria rörligheten inom samhällsutrymmet, men länder som Portugal och andra har utvidgat användningen till att även omfatta verifiering i sociala utrymmen som evenemang och inrättningar.