Enligt uppgifter från studien som främjades av det nationella hälsoinstitutet Doctor Ricardo Jorge (INSA) var Algarve- och Azorerna de regioner som hade lägst total seroprevalens (de som har antikroppar) (80,2 % respektive 84,0 %).

"När det gäller befolkningens egenskaper finns den högsta totala seroprevalensen hos befolkningen mellan 50 och 59 år (96,5 %), hos personer med högre utbildning (96,0 %) och hos personer med två eller flera kroniska sjukdomar (90,8 %)", uppger INSA i ett uttalande.

Uppgifterna visar att åldersgrupperna under 20 år var de med lägst total seroprevalens (17,9 % mellan 1-9 år och 76,8 % mellan 10-19 år).

När det gäller seroprevalensen efter infektion visar resultaten på "totalt sett lägre värden" än de som erhölls i den andra fasen av undersökningen (7,5 % jämfört med 13,5 %), vilket troligen hänger samman med att de specifika antikropparna mot SARS-CoV-2 avtar med tiden, säger INSA.