"Observera att självtesterna... deras tillförlitlighet är mycket låg", säger Miguel Guimarães i ett samtal med Lusa och påminner om att "det redan finns flera studier kring detta".

Ordern kan därför inte rekommendera självtest: "Snabbtester för antigen, ja [självtest är också snabbtester för antigen], men de görs av dem som vet hur man gör det, vilket är för att de ska vara tillförlitliga, för annars låtsas vi att vi gör tester och testerna är värdelösa och de slösar bort pengar", underströk han.

Ordföranden betonade vikten av att testerna utförs av kvalificerade yrkesmän.

Han tillade att "det är viktigt att snabba antigentester utförs inom de senaste 24 timmarna" - det vill säga bara en dag före den händelse som de avser. Detta beror på att Omicron är "en mycket mer smittsam variant", motiverade läkaren.

Han betonade behovet av att stärka tillgången till tester. "Det fanns och finns fortfarande en viss brist på tester i Portugal", medgav han. "Det har varit svårt att göra tester eftersom testerna inte har beställts i tid", påpekade han.

"Vi måste öka tillgängligheten. Tillgängligheten kan ökas på flera ställen och kan till och med ökas, så småningom, för andra typer av centra, som också kan utföra tester, förutom apoteken", medger ordföranden, även med tanke på att apoteken är "huvudvapnet" för testerna, eftersom "de finns överallt" och "de är nära människorna".