Antalet nya infektioner som registrerats under de senaste 24 timmarna är det högsta sedan den 3 februari, då 9 083 fall registrerades.

Den dagliga epidemiologiska bulletinen från DGS visar också på en minskning av antalet inlagda personer, totalt 893 inskrivningar i dag, 16 färre än i onsdags, varav 148 på intensivvårdsavdelningar, sju färre under det senaste dygnet.

Av de 17 dödsfallen inträffade fem i den norra regionen, tre i Lissabon och Vale do Tejo, tre i den centrala delen, tre i Algarve, två i den autonoma regionen Madeira och en i Alentejo.

Lissabon och Vale do Tejo är också den region där flest nya fall diagnostiserats under de senaste 24 timmarna (5 350, 50,7 % av det totala antalet), följt av norra regionen (2 817), centrum (1 465), Algarve (328), Alentejo (255), Madeira (249) och Azorerna (85).

Enligt uppgifter från hälsovårdsmyndigheten fanns det ett dödsfall i åldersgruppen 50-59 år, tre i åldersgruppen 60-69 år, sju i åldersgruppen 70-79 år och sex bland de äldre över 80 år.

Det största antalet dödsfall sedan pandemins början fortsätter att vara koncentrerat till äldre över 80 år (12 235), följt av åldersgrupperna mellan 70 och 79 år (4 072) och mellan 60 och 69 år (1 730).

Antalet aktiva fall av covid-19 har under det senaste dygnet ökat till 84 643, vilket är en ökning med 6 584 fall jämfört med i onsdags, och 3 948 personer har tillfrisknat från sjukdomen, vilket innebär att det totala antalet tillfrisknade personer i landet uppgår till 1 149 611.

Jämfört med föregående dag har hälsomyndigheterna över 5 185 kontakter under övervakning, totalt 112 417 personer.

Det största antalet nya diagnostiserade fall finns i åldersgruppen 20-29 år (2 361), följt av 40-49 år (1 843), 30-39 år (1 830), 10-19 år (1 342), 50-59 år (1 202), 0-9 år (877), 60-69 år (682), 70-79 år (265) och äldre personer över 80 år (147).

Sedan pandemins början, i mars 2020, har regionen Lissabon och Vale do Tejo registrerat 480 085 fall och 7 936 dödsfall.

I den norra regionen har 463 049 infektioner och 5 747 dödsfall inträffat och i den centrala regionen har man nu en kumulativ totalsumma på 180 532 infektioner och 3 333 dödsfall.

Algarve har 55 327 infektioner och 572 dödsfall och Alentejo har 45 131 fall och 1 084 dödsfall på grund av Covid-19.

Sedan pandemins början har den autonoma regionen Madeira haft 18 008 infektioner och 118 dödsfall och Azorerna 10 962 fall och 50 dödsfall.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar dagligen sina uppgifter, som kanske inte sammanfaller med den information som publiceras i DGS bulletin.

I Portugal har 18 840 personer dött sedan mars 2020, varav 9 890 män och 8 950 kvinnor.