Efter det "framgångsrika godkännandet" av omstruktureringsprogrammet "kommer vi nu, nästa vecka, att tillföra ytterligare 530 miljoner euro till TAP", sade finansministern.

João Leão talade till journalister på finansministeriet i Lissabon efter att det nationella statistikinstitutet (INE) i dag offentliggjort de kvartalsvisa nationalräkenskaperna per institutionell sektor som visar att Portugal uppvisade ett överskott på 3,5 % av BNP under årets tredje kvartal, vilket kan jämföras med ett underskott på 4,2 % under samma period föregående år.

Ministern upprepade också att regeringen hoppas kunna uppfylla det underskottsmål som satts upp för året som helhet, som är 4,3 %, och betonade att om det finns någon avvikelse kommer det att vara för att hålla sig under detta mål.