Den nya metoden för bokningar omfattar "anmälan till medborgarna och/eller deras företrädare", enligt ett uttalande från SEF.

"I likhet med vad som gjordes för intresseanmälningar på SAPA-portalen (Automatic Pre-Scheduling System) började SEF kontakta medborgare med möten för ARI-bidraget i kronologisk ordning, efter datum för betalning av analysavgiften och respektive ansökningsstatus, fram till första kvartalet 2020, vilket gör det möjligt att tillhandahålla en agenda för alla investerare på ett mer öppet, balanserat och rättvist sätt", står det i meddelandet.

I oktober firade ARI-programmet nio år, en månad då man översteg 6 000 miljoner euro som samlats in genom detta instrument, enligt uppgifter från SEF.