I ett uttalande klargör hälsoministeriet att denna möjlighet faller inom ramen för de ytterligare åtgärder som regeringen vidtagit för att begränsa pandemin.

Bevis på PCR-test med 72 timmars varsel och bevis på snabbtest av antigen (TRAg) med 48 timmars varsel accepteras också.

"De tre nämnda typerna av test kommer därför att tillåtas, enligt villkoren i de beslut som fattats för perioden för att begränsa kontakterna, vid tillträde till turistanläggningar eller lokalt boende och evenemang av alla slag (med undantag för religiösa högtider)".

Dessa tre typer av tester kommer också att godkännas den 24, 25, 30 och 31 december samt den 1 januari vid tillträde till restauranger och spelställen eller vid tillåtna nyårsfiranden.

Hälsominister Marta Temido klargör att "dessa alternativ syftar till att utöka de alternativ som står till buds för befolkningen vid en exceptionell tidpunkt" för tester.