"Chega registrerar Bryssels godkännande av TAP:s omstruktureringsplan, men kan inte låta bli att påpeka regeringens otroliga lögn när den säger att vi inte kommer att få några uppsägningar och att TAP inte kommer att bli litet", står det i uttalandet.

Enligt partiet vet ministern för infrastruktur och bostäder, Pedro Nuno Santos, "mycket väl att TAP:s operativa minskning kommer att bli mycket betydande, påverka dess kapacitet och värdighet och begränsa livet för många anställda och deras familjer".

"Samtidigt är vi fortfarande omedvetna om de brutala kostnaderna för denna omstrukturering, liksom att det inte finns någon tydlig gräns för de pengar som skattebetalarna kommer att spendera på TAP. Det måste finnas en gräns för de statliga utgifterna, annars kommer TAP att bli den största dräneringen av statliga medel", sade han.