Vacinometern, som främjas av det portugisiska pneumologisällskapet (SPP) och den portugisiska föreningen för allmän- och familjemedicin (APMGF), med stöd av det biofarmaceutiska företaget Sanofi Pasteur, gör det möjligt att i realtid övervaka täckningsgraden för vaccinering mot influensa i prioriterade grupper som definieras av generaldirektoratet för hälsa (DGS).

Cirka 64,2 % av hälso- och sjukvårdspersonal med direktkontakt med patienter har redan vaccinerats mot influensa, vilket är en ökning med 3,2 procentenheter jämfört med samma period 2020/2021, liksom cirka 38 ,7 % av portugiserna mellan 60 och 64 år.