I ett uttalande sade Apritel att Portugal "leder nedgången i kommunikationspriserna i Europa", eftersom de sjönk med "1,2 % i november jämfört med föregående månad", vilket är den "näst största nedgången" bland de 27 medlemsstaterna i Europeiska unionen (EU27).

När det gäller kommunikationspaketet, som används av 90,3 % av de portugisiska hushållen, sjönk priserna "med 2,2 %, medan de i Europa bara sjönk med 0,1 %" och priserna för fasta internettjänster sjönk med 5,3 %, "medan prisvariationerna i EU var noll", jämfört med föregående månad, enligt Apritel.

"De senaste uppgifterna från Eurostat [europeisk statistik], som avser november 2021, visar återigen den starka konkurrensdynamiken på den portugisiska marknaden för elektronisk kommunikation", betonar Apritel och påpekar att "de är särskilt betydelsefulla vid en tidpunkt då HIKP hade en månatlig ökning på 0,3 % och en ökning på årsbasis på 2,6 %".

Under de senaste 36 månaderna har den nationella sektorns konkurrenskraft stärkts: i genomsnitt har prisindexet för elektroniska kommunikationstjänster (som integrerar HIKP) sjunkit med 2,8 %, medan minskningen i EU-27 var 0,9 %", framhåller Apritel.

"Under de senaste 12 månaderna har denna trend fortsatt, med en prisökning på 0,4 % i EU27 och endast 0,3 % i Portugal".

Parallellt med denna kraftiga prissänkning ökade täckningsgraden för fasta höghastighetsnät och nådde en täckning på 91,4 % under tredje kvartalet 2021, vilket innebar en ökning med 5,6 % under de senaste 12 månaderna", avslutar Apritel.