Antalet aktiva fall ökade återigen under det senaste dygnet och uppgick till 99 594, 7 647 fler än i fredags, och 2 359 personer har tillfrisknat från sjukdomen, vilket innebär att det totala antalet tillfrisknade personer i landet uppgår till 1 157 598.

DGS:s dagliga epidemiologiska bulletin visar också en minskning av antalet sjukhusvårdade personer, med 857 inskrivningar i dag, sju färre än i fredags, varav 152 på intensivvårdsavdelningar, plus tre under de senaste 24 timmarna.

Av de tio dödsfallen inträffade tre i den norra regionen, tre i Lissabon och Vale do Tejo, ytterligare tre, två i centrum, en på Azorerna och en på Madeira.

Lissabon och Vale do Tejo fortsätter att vara den region där flest nya fall har diagnostiserats under de senaste 24 timmarna, totalt 4 713, vilket motsvarar 47 % av fallen, följt av den norra regionen (3 022), centrala delen (1 095), Algarve (452), Madeira (328), Alentejo (266) och Azorerna (140).

Jämfört med föregående dag har hälsomyndigheterna över 3 940 kontakter under övervakning, totalt 122 400 personer.

Enligt uppgifter från hälsomyndigheten registrerades majoriteten av dödsfallen bland äldre över 80 år, totalt sju, följt av åldersgruppen 70-79 år med två, med ett dödsfall mellan 60 och 65 år.

Det största antalet dödsfall sedan pandemins början fortsätter att vara koncentrerat till äldre över 80 år (12 248), följt av åldersgrupperna mellan 70 och 79 år (4 077) och mellan 60 och 69 år (1 731).

Sedan pandemins början, i mars 2020, har regionen Lissabon och Vale do Tejo registrerat 491 317 fall och 7 941 dödsfall.

I den norra regionen har 469 867 infektioner och 5 755 dödsfall inträffat och i den centrala regionen har man nu en kumulativ totalsumma på 183 154 infektioner och 3 338 dödsfall.

Algarve har totalt 56 109 infektioner och 572 dödsfall och Alentejo har 45 713 fall och 1 085 dödsfall på grund av covid-19.

Sedan pandemins början har den autonoma regionen Madeira 18 718 infektioner och 119 dödsfall och Azorerna 11 175 fall och 51 dödsfall.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar dagligen sina uppgifter, som kanske inte sammanfaller med den information som publiceras i DGS bulletin.

I Portugal har 18 861 personer dött sedan mars 2020, varav 9 899 män och 8 962 kvinnor.