"Om vi jämför de nationella uppgifterna i den offentliga sektorn i rapporten om de röda linjerna ser vi att de ovaccinerade, som oftast är yngre, friskare och har färre riskfaktorer, fortfarande har en dödlighet som är fyra gånger så hög som dödligheten i Covid-infektion hos de vaccinerade", säger samordnaren för Ordem dos Médicos kriskontor för covid-19 till Lusa.

Enligt experten visar de senaste offentliga uppgifterna att det under oktober månad dog 132 personer med fullständig vaccination mot covid-19 och 33 dödsfall bland ovaccinerade personer eller personer med ofullständig vaccination.

Dessa 132 dödsfall avser dock ett "universum" på cirka 8,6 miljoner vaccinerade personer, medan de 33 ovaccinerade som dog ingår i en ovaccinerad population på endast cirka 500 000 personer.

En finare analys av dessa två grupper av människor - vaccinerade och ovaccinerade - visar att "de ovaccinerade var fyra gånger fler än de vaccinerade", sade Filipe Froes, för vilken dessa uppgifter möjliggör "en bra bedömning av vaccinationens effekter".

"Vi vet att den stora effekten på sjukhusen för närvarande främst drabbar två stora grupper av människor: de ovaccinerade och de som vaccinerats en längre tid sedan, som är äldre och har större riskfaktorer", sade lungläkaren.