"Detta är fruktansvärda nyheter för de portugisiska skattebetalarna, TAP kommer att kosta oss minst 3,2 miljarder euro för att tillhandahålla tjänster på en enda flygplats", sade han.

Nuno Botelho sade att detta är ett "beklagligt" politiskt alternativ som kommer att bedömas den 30 januari i samband med parlamentsvalet och att de pengar som tilldelas TAP inte kommer att ge någon avkastning.

"Det är pengar som portugiserna slösar bort", sade han.

Med tanke på att TAP "inte har någon lösning" förstärkte Nuno Botelho att flygbolaget kommer att bli mindre och ha färre flygplan, anställda och ankomst- och avgångstider.

Han anser att de pengar som går till TAP skulle kunna användas bättre till kultur, hälsovård eller utbildning.

Ordföranden för Commercial Association kritiserade den "dåliga service" som flygbolaget erbjuder i Porto och sade att det är "alltmer irrelevant och obefintligt".

TAP, sade han, tillhandahåller tjänster i Lissabon, så "det skulle vara bättre att lämna de lediga ankomst- och avgångstiderna på andra flygplatser, till andra företag".