I rapporten om olyckor och trafikkontroller i september, uppger den nationella trafiksäkerhetsmyndigheten (ANSR) att under årets första tio månader ökade också överträdelserna för att inte använda barnstolar (36,6 %) och säkerhetsbälten (18,8 %) samt användningen av mobiltelefoner under körning (11,2 %).

Enligt ANSR ertappades 19 650 förare med att köra och prata i mobiltelefon under årets första nio månader, jämfört med 17 675 fram till september 2020, och 16 538 överträdelser registrerades för att inte ha använt säkerhetsbälten (13 921 år 2020) och 1 754 för att inte ha använt system för fasthållning av barn (1 284 år 2020).

I dokumentet anges att 44 512 förare mellan januari och september bötfälldes för avsaknad av obligatorisk fordonsbesiktning, medan 24 271 administrativa överträdelser hade upptäckts under samma period 2020.

Hastighetsöverträdelser

Däremot noterade myndigheterna en minskning med 14,4 % av överträdelser för fortkörning och 7,1 % av överträdelser för alkoholkonsumtion över den lagstadgade gränsen.

Trots minskningen stod hastighetsöverträdelser för majoriteten av de registrerade överträdelserna, 530 818 administrativa överträdelser hade registrerats fram till september, jämfört med 620 267 under samma månad 2020.

När det gäller överskridande av alkoholhalten registrerade PSP och GNR 13 601 överträdelser, medan 14 648 förare hade åkt fast under samma period förra året.