Den här veckan ökade landet från 433 nya fall per dag till 768 per miljon invånare, vilket innebär att landet gick från att vara det elfte EU-landet med färre nya fall till en sjunde plats på listan över de medlemsstater som befinner sig i den värsta epidemiologiska situationen. .

Det EU-land som har det högsta genomsnittet av nya fall är fortfarande Danmark, som är särskilt drabbat av den nya Omicron-varianten av det virus som orsakar covid-19. Antalet nya fall per dag och per miljon invånare ökade från 1 550 till 2 090.

Därefter följer Malta, som ökade från 409,94 fall till 1 220, Irland (från 945 till 1 050), Frankrike (från 783 till 1 040) och Spanien (från 597 till 904).

EU-genomsnittet av dagliga nya fall per miljon invånare ligger nu på 576 (förra veckan var det 541), långt över världsgenomsnittet på 94 nya fall.

När det gäller antalet dödsfall per dag och miljon invånare är några av de länder i unionen som har flest nya fall bland de länder där covid-19 har orsakat färre dödsfall.

Detta är fallet med Portugal, som gick från det åttonde till det femte EU-landet med färre dödsfall till följd av covid-19, med ett dagligt genomsnitt på 1,35 under de senaste sju dagarna, vilket är en förbättring jämfört med genomsnittet på 1,69 från förra veckan.

Bättre ligger bara Cypern (1,28), Malta (1,11), Spanien (1,08) och Sverige (0,55).