För att få tillträde till restauranger under nyårsafton måste man uppvisa ett negativt Covid-19-testresultat eller göra ett självtest när man kommer in.

Enligt den vägledning som uppdaterats av DGS är tillträde till måltider på restauranger och liknande inrättningar som inte är stängda av rättsliga eller administrativa skäl den 30 och 31 december och den 1 januari, beroende av att man uppvisar ett bevis på ett negativt testresultat för Covid-19 eller ett självtest som gjorts vid den tidpunkten.

DGS anger att kravet på att uppvisa bevis för testning inte gäller för kunder på öppna terrasser, samt för "dessa medborgares tillträde till anläggningen för att få tillgång till gemensamma tjänster, nämligen tillgång till sanitära anläggningar och betalningssystem (inklusive betalning och hämtning av måltider i en take-away-tjänst)".

De som har ett digitalt tillfrisknadsbevis är också befriade från att lämna in ett test.

Riktlinjerna anger också att dessa inrättningar i entréerna på ett synligt sätt måste visa de förebyggande åtgärder och åtgärder för smittskydd som kunderna ska följa, särskilt obligatorisk användning av mask när de inte äter mat eller rör sig i lokalen, respekt för det fysiska avståndet mellan människor, iakttagande av åtgärder för andningsetikett och handtvätt eller desinfektion.

I DGS vägledning anges också att dessa anläggningar måste utarbeta och/eller uppdatera sin särskilda beredskapsplan för Covid-19. Dessutom rekommenderas "minimalistisk användning av desinficerade dekorativa föremål i utrymmena för att underlätta tvätt, hygien och ytdesinficering på arbetsplatsen".

Det rekommenderas också att man säkerställer "god ventilation i utrymmena, helst med naturlig ventilation genom att öppna dörrar eller fönster".

Restauranger bör också "överväga att erbjuda/använda take-away-tjänster" och tillhandahålla handdesinficerings nära ingången och på andra bekväma och lättillgängliga platser.