Prognoserna pekar på att mer än 37 000 nya fall kommer att nås den 7 januari, sade Marta Temido och betonade att risken för hög smitta är 1,3, vilket är "mycket hög", med en beräknad tid på åtta dagars fördubbling.

"Som vi tyvärr förutsåg står vi inför en mycket intensiv ökning av antalet fall och denna ökningstakt kommer förmodligen att fortsätta under de kommande dagarna", varnade ministern.

"Om vi på ett ansvarsfullt sätt lyckas följa de åtgärder som vi har vidtagit, förväntar vi oss att vi kommer att kunna minska denna överföringshastighet och vinna tid för fler som vaccinerar sig och mer skydd", sade hon.