Den kostnadsfria parkeringen kommer att gälla på MobiCascais parkeringsplatser och det kommer också att vara avgiftsfritt i parkeringsfickor på allmänna gator, två åtgärder som har vidtagits inom ramen för pandemin.

Besluten om att förlänga dessa åtgärder, som ingår i det kommunala ekonomiska återhämtningsprogrammet (PREM) för att bekämpa den kris som orsakats av Covid-19, undertecknades av borgmästaren i Cascais (distrikt i Lissabon), Carlos Careers.

Enligt beslutet kommer de 3 740 platserna i MobiCascais-parkeringarna att förbli gratis fram till slutet av mars 2022, och avtalen för dessa parkeringar kommer att upphävas.

MobiCascais-parkeringarna har varit gratis sedan mars 2020, en åtgärd som syftar till att "lätta på trycket på kollektivtrafiken genom att underlätta resandet för dem som har ett alternativ och därmed uppmuntra till fysiskt avstånd", betonade kommunen, i en not.

Som en åtgärd för att stödja den lokala ekonomin förlängs också undantaget för cateringföretag från betalning av avgifter i samband med parkering på allmänna gator med parkeringsfickor fram till slutet av mars.