Investeringen kommer att genomföras inom ramen för ett samarbetsavtal mellan kommunen, institutet för bostäder och stadsrehabilitering (IHRU) och bostadsministern, vilket ger tillgång till finansiering på upp till 100 % genom det program som regeringen har skapat med medel från programmet för återhämtning och motståndskraft (PRR) för detta område.

"Den lokala bostadsstrategin för Albufeira är ett dynamiskt instrument som förändras efter omständigheterna och ständigt uppdateras", säger José Carlos Rolo.

Det handlar, fastställde borgmästaren, om en "total investering på cirka 18 miljoner euro", vilket kommer att göra det möjligt för processen att "starta" "eftersom de signaler som dagligen görs på kommunens bostadstjänst visar på ett växande antal familjer som kan bli en del av programmet".

José Carlos Rolo tackade partnerna för det stöd de gett i detta samarbetsavtal och i utarbetandet av den lokala bostadsstrategin, som gjort det möjligt att fastställa prioriteringar i en kommun som är i behov av arbetskraft för sina turistanläggningar, med en ung befolkning och där skapandet av anständiga bostäder "nu är en angelägenhet i kommunens övergripande strategi".