Samtidigt är det unga människor i åldern 18-34 år som i störst utsträckning väljer att tillbringa helgen hemma hos vänner eller andra familjemedlemmar (33 %), enligt en undersökning av Cetelem Observer.

Åtta av tio personer (79 %) kommer att fira nyårsafton enbart i det egna hemmet, 18 % säger att de kommer att fira den med familjemedlemmar utöver hushållet och 18 % med vänner.

När det gäller budgeten tänker portugiserna spendera i genomsnitt 107 euro på nyårsafton, vilket är 22 euro mer än förra året. I en mer detaljerad analys har 25 % av de svarande för avsikt att spendera mellan 51 och 100 euro, 16 % tror att de kommer att spendera mellan 101 och 150 euro och 11 % kommer att spendera upp till 50 euro.

De åldersgrupper som planerar att spendera mest på nyårsafton är personer i åldern 35-44 år (122 euro) och de i åldern 25-34 år (120 euro). Personer som har för avsikt att spendera mindre är 65-74-åringar (83 euro) och de yngsta 18-24-åringarna (84 euro).

Enligt Observador Cetelems undersökning är portugiserna mer optimistiska och anser att 2022 kommer att bli ett bättre år. 45 % av portugiserna tror att det nya året kommer att bli ett "bättre" år och 8 % av dessa tror att det kommer att bli "mycket bättre". 51 % tror att det kommer att bli oförändrat och endast 3 % att det kommer att bli sämre eller mycket sämre.