I DGS dagliga epidemiologiska bulletin registreras en minskning av antalet sjukhusinläggningar, totalt 1 024 i dag, 10 färre än i torsdags, varav 145 på intensivvårdsavdelningar (plus en under de senaste 24 timmarna).

Antalet aktiva fall har återigen ökat under det senaste dygnet och uppgår nu till 178 712, vilket är 20 288 fler än i torsdags, och 10 523 personer har tillfrisknat från sjukdomen, vilket innebär att det totala antalet tillfrisknade personer i landet uppgår till 1 191 979.

Jämfört med den situation som registrerades i Portugal samma dag för ett år sedan har landet nu 23 202 fler nya fall av smittade - 7 627 nya fall räknades den 31 december 2020 - och ytterligare 106 216 aktiva fall (för ett år sedan uppgick antalet fall till 72 496) .

Antalet sjukhusinläggningar är betydligt färre, eftersom det för ett år sedan var 2 840 personer inlagda på sjukhus, varav 482 på intensivvårdsavdelningen, och antalet dödsfall är färre (samma dag 2020 räknade DGS bulletin 76 dödsfall under de föregående 24 timmarna).