Programmet för uppehållstillstånd för investeringsverksamhet (ARI) startade i oktober 2012 och ett av kriterierna för att bevilja visum är att skapa arbetstillfällen. På en fråga från Lusa tillade SEF att "under de nio år som programmet har funnits har 241 arbetstillfällen skapats".

Lissabon var det område där flest arbetstillfällen skapades enligt detta kriterium, i ackumulerade termer, med totalt 86 arbetstillfällen.

När det gäller ursprunget för investeringarna stod Ukraina för 11 arbetstillfällen inom området IT-konsultverksamhet och programmering, Algeriet för 10 arbetstillfällen inom handel, import/export och tillhandahållande av tjänster och Irak för ytterligare 10 arbetstillfällen när det gäller utformning och tillhandahållande av yrkesutbildningar i Lissabonområdet.

Syriens investeringar inom stöd till utbildning och annan utbildningsverksamhet stod för 11 arbetstillfällen i Lissabon, medan Brasilien stod för 32 arbetstillfällen.