Under det nya året väntas 4,3 födslar och två dödsfall per sekund i världen, uppskattar statistikorganet.

Befolkningen i USA har dock ökat med nästan 707 000 personer under det senaste året och landet förväntas räkna 332,4 miljoner invånare den 1 januari 2022, enligt National Census Institute.

Denna uppskattning motsvarar en tillväxttakt på 0,2 % från nyårsdagen 2021 till den första dagen 2022.

Från och med det nya året förutspår beräkningarna att USA kommer att få en person till var 40:e sekund, om man räknar födslar, drar ifrån dödsfall och lägger till den internationella nettomigrationen.

Man räknar med att landet registrerar en födelse var nionde sekund och ett dödsfall var elfte sekund, förutom ytterligare en person genom internationell migration var 130:e sekund.