Enligt ECO kommer den genomsnittliga ökningen att vara 9 % och beslutet beror främst på ökade priser på råvaror och transporter samt andra begränsningar i leveranskedjan.

Tidigare i veckan hade ECO frågat IKEA Portugal om eventuella prishöjningar på den portugisiska marknaden. Det handlade om tecken på betydande prisökningar på vissa produkter, t.ex. stolar och soffor.

"Vi är inte immuna mot den makroekonomiska utveckling som påverkar företag, detaljhandlare och samhället i stort. Pandemin medförde nya utmaningar för IKEA-verksamheten, och till följd av högre produktions- och distributionskostnader, stod vi inför behovet av att för första gången höja priserna på vårt sortiment, främst för att säkerställa de rättsliga kraven på vår marknad och undvika att försäljningspriserna ligger under självkostnadspriset", säger aka dumpning, den officiella källan för IKEA Portugal, till ECO.

Utan att nämna den genomsnittliga prishöjningen på den nationella marknaden, uppgav samma källa att "mängden produkter som påverkas i varje land kommer att variera, eftersom situationen också beror på det lokala inflationstrycket, råmaterialet och leveranskedjan på varje marknad".

I ett uttalande sade Tolga Öncü, chef för detaljhandelsverksamheten på IKEA: "Tyvärr måste vi nu, för första gången sedan högre kostnader började påverka den globala ekonomin, överföra delar av dessa ökade kostnader till våra kunder".

Företaget signalerar ambitionen att mer än hälften av IKEA:s produktsortiment ska vara lågpris. Det såg dock ett behov av att höja priserna för att skydda konkurrenskraften och motståndskraften, även om överkomliga priser är en av hörnstenarna i verksamheten.

Koncernen som äger världens största möbelmärke, påpekar att den alltid har hållit bruttomarginalen så låg som möjligt för att hålla priserna låga, vilket visar sig inte vara tillräckligt: "Vi investerar en stor del av vår nettointäkt tillbaka i verksamheten för att hålla priserna så låga som möjligt, särskilt för det lägre prisläget [produkt]sortimentet, för att se till att så många som möjligt fortsätter att ha råd med IKEA", nämnde Öncü.