António Lacerda Sales uppgav också att omkring 60 procent av dem som läggs in på de nationella sjukhusens avdelningar inte heller var vaccinerade.

Regeringstjänstemannen talade med journalister i Coimbra, vid sidan av mottagningsceremonin för AT-läkarna vid sjukhuset och universitetscentret i Coimbra (CHUC).

"Detta är den bästa indikatorn för att uppmana till vaccination", hävdade Lacerda Sales och jämförde sedan de nuvarande siffrorna med dem för ett år sedan.

För närvarande finns det "mindre än en tredjedel i konventionella intagningar, mindre än en fjärdedel på intensivvårdsavdelningar och lyckligtvis mindre än en femtedel när det gäller dödsfall", sade han.

Regeringstjänstemannen uppmanade också till testning, ett annat sätt att isolera och bekämpa pandemin, och framhöll landets kapacitet för testning av Covid-19 genom mer än 1 400 anslutna apotek och 700 testlaboratorier.

"Vi har testkapaciteten, vi har tester, vi har många institutioner som kan testa, så vi vill att folk ska testa sig själva, eftersom det är mycket viktigt för oss att kontrollera denna hälsokris", sade han.