Enligt det dokument som fastställer dessa åtgärder, som publicerades i Diário da República och som citeras av Turismo de Portugal, "att till följd av COVID-19-pandemin, inställda resor som anordnats av rese- och turistbyråer och som skulle ha avslutats mellan den 13 mars 2020 och den 30 september 2020", vilket har lett till "utfärdande av vouchers som resenärerna kan använda fram till och med den 31 december 2021" och "resenärernas rätt att få resorna ombokade till ett senare datum fram till och med den 31 december 2021".

"Om de inte används senast den 31 december 2021 har kunden rätt till återbetalning, som ska ske inom 14 dagar", står det i lagdekretets text.

Dessutom, om den planerade ombokningen "inte genomförs senast den 31 december 2021, på grund av bristande överenskommelse mellan turistanläggningen eller det lokala logianläggningen och gästen, har gästen rätt till återbetalning av det belopp som betalats vid tidpunkten för annulleringen av bokningen, vilket ska ske inom 14 dagar" och "om ombokningen görs till ett datum då det tillämpliga priset är lägre än värdet av den ursprungliga bokningen, ska skillnaden användas till andra tjänster på turistanläggningen eller det lokala logianläggningen , och inte återbetalas till gästen om denne inte använder det", står det i dekrettexten.

Dessa bestämmelser gäller "för bokningar av logitjänster i turistanläggningar och lokala inkvarteringsanläggningar i Portugal, med eller utan tilläggstjänster, som görs via rese- och turistbyråer" och som inte kan återbetalas från början.