I ett uttalande uppger utlännings- och gränsförvaltningen att den automatiska förnyelsen sker i enlighet med "säkerhetsreglerna och för att mildra konsekvenserna av den akuta hälsorisken".

Enligt SEF är de 29 000 utländska medborgare som omfattas av denna åtgärd de personer vars uppehållstillstånd löper ut mellan den 1 januari och den 31 mars.

SEF uppger att man i juli 2020 lanserade en ny funktion i det "personliga området" på SEF-portalen, där medborgarna kan få tillgång till "automatisk förnyelse" av sitt uppehållstillstånd, utan att personligen behöva ta sig till ett kontor.

Enligt SEF har mer än 161 000 automatiska förnyelser genomförts hittills.

SEF påminner om att man har vidtagit extraordinära åtgärder för att få ordning på pågående ärenden och effektivisera dokumenthanteringen för utländska medborgare, nämligen den automatiska förnyelsen av uppehållstillstånd.