Dessa två åtgärder presenterades av PS-ledaren Mariana Vieira da Silva, som samordnade presentationen av socialisternas valprogram.

"I den nya banan för den nationella minimilönen föreslår vi att den ska utvecklas på ett förutsägbart och hållbart stegvis sätt till minst 900 euro år 2026", förklarade Mariana Vieira da Silva, som också är stats- och ordförandeminister, innan hon talade om åtgärder för företag .

"Vi vill också inkludera i förslaget, att vi kommer att ta fram ett avtal på medellång sikt om att skapa en lämplig skattemässig ram för företagen", sade hon.

I PS-dokumentet står det att en socialistisk regering "kommer att främja de nödvändiga förhandlingarna när det gäller sociala avtal för ett avtal på medellång sikt (2022/2026) för att förbättra inkomster, löner och konkurrenskraft".

Förutom frågan om att arbeta för en balans mellan arbete och privatliv hävdade den socialistiska ledaren att lönerna i genomsnitt har ökat sedan 2016, även om Portugal har en lägre andel av lönerna i BNP på denna nivå om jämförelsen görs utifrån ett EU-genomsnitt.

"Under de kommande fyra åren måste vi gå längre och vi måste gå snabbare. Vi vill nu växa med 20 procent fram till 2026, så att lönernas vikt och den nationella välfärden om fyra år kommer att vara identisk med genomsnittet för Europeiska unionen", sade António Costa.