Här är allt du behöver veta om du drabbas av Covid-19 i Portugal och vilka regler du måste följa.

Vilka är misstänkta Covid-19-patienter?

Alla personer som utvecklar en klinisk bild som tyder på akut luftvägsinfektion, med minst ett av följande symtom: ihållande hosta eller försämring av en vanlig hosta i samband med huvudvärk eller myalgi, eller feber (≥ 38,0 °C utan annan tillskrivbar orsak), eller andningssvårigheter, total eller partiell luktförlust (anosmi) eller störning eller försämring av smaken.

Vad ska man göra om man har symtom?

Personer som inte misstänker att de har Covid-19 måste kontakta sin hälsocentral i förväg via telefon eller e-post. Om de behöver råd från sjukvårdspersonal, kan de dock gå till hälsocentraler, eftersom de har separata områden för patienter med Covid-19.

Alla som misstänker att de har Covid-19 bör kontakta SNS24.

I nödsituationer, kontakta 112

Varför är det viktigt att testa sig?

Ett test gör det möjligt för människor att kunna bekräfta om de är smittade eller inte. Detta kan hjälpa dem att få den vård de behöver, men också vidta åtgärder (t.ex. isolering) för att inte smitta andra.

Vilka typer av tester finns det?

Molekylära nukleinsyraamplifieringstester (TAAN): är referensmetoden för diagnos och bekräftar förekomsten av det sars-CoV-2-virus som är ansvarigt för Covid-19. De görs med prover som samlas in genom en svabb från näs- och/eller halsregionen. Resultaten måste vara kända inom 24 timmar efter begäran. Dessa inkluderar konventionella RT-PCR-tester i realtid och snabba nukleinsyraamplifieringstester.

Snabba antigentester (TRAg): är tester vars resultat är kända efter 15 till 30 minuter. De bör användas inom de första fem dagarna efter symtomen (inklusive) hos patienter utan intagningskriterier, hos patienter med symtom och intagningskriterier, på grund av att molekylära tester inte finns tillgängliga eller att de inte svarar i tid, och hos patienter utan symtom och som haft en högriskkontakt. Kan göras på apotek.

Självtest: Detta är snabba antigentester som kan göras av vem som helst. Användningen ersätter inte, utan kompletterar användningen av andra laboratorietester för SARS-CoV2, så dessa tester bör inte betraktas som diagnostiska tester hos personer med misstänkt infektion (personer med symtom) eller personer med kontakter med bekräftade fall av Covid-19.

Serologiska tester: är tester som bedömer om personen har specifika antikroppar mot Covid-19. Dessa används inte för att diagnostisera sjukdomen.

Vem bör ta testet?

Personer som misstänks ha Covid-19 och som antingen har utvecklat symtom som är förenliga med sjukdomen, eller har varit i kontakt med personer där någon är positiv.

Vad ska den person som hänvisas till att ta testet göra?

Patienten, eller dennes företrädare, måste efter att ha begärt Covid-19-testet, kontakta det laboratorium/apotek där de avser att utföra testet och boka in det per telefon.

Testerna ska utföras så snart som möjligt efter kontakt med ett positivt fall, helst senast den tredje dagen.

Hur mycket isoleringstid bör du fullfölja om du har Covid-19?

Generaldirektoratet för hälsa har minskat isoleringstiden från 10 till sju dagar för dem som testar positivt för SARS-CoV-2-infektion, förutsatt att de inte har några symtom.

Isoleringstiden för högriskkontakter kommer också att minskas till sju dagar (med början den 10 januari).

Högriskkontakter som är fullt vaccinerade mot Covid-19 och som redan har tagit en boosterdos behöver dock inte följa isoleringen, även om de lever tillsammans med ett positivt fall.

Personer som håller på att återhämta sig behöver inte heller isoleras.

Är ett negativt test nödvändigt efter isolering?

Asymtomatiska positiva fall, liksom de som endast utvecklar lindriga symtom, behöver inte ett negativt test i slutet av isoleringsperioden.

Patienter med måttliga eller svåra symtom som upprätthåller isolering i 10 dagar behöver inte heller längre ett test för att skrivas ut.

Högriskkontakter kan lämna karantänen endast med ett negativt test på den sjunde dagen.