I DGS:s dagliga epidemiologiska bulletin registreras en ny ökning av antalet personer som läggs in på sjukhus, totalt 1 251 i dag, 48 fler än i tisdags, men intensivvårdsavdelningarna har konstaterat en minskning under de senaste 24 timmarna (fyra färre), nu totalt 143.

Antalet aktiva fall ökade återigen under det senaste dygnet och uppgick till 239 098, 25 349 fler än i tisdags, och 14 207 personer har tillfrisknat från sjukdomen, vilket innebär att det totala antalet tillfrisknade personer i landet uppgår till 1 241 849.

Av de 14 dödsfallen inträffade sex i regionen Lissabon och Vale do Tejo, fyra i den centrala delen och ytterligare fyra i norr.

Lissabon och Vale do Tejo fortsätter att vara den region där flest nya fall diagnostiserats under de senaste 24 timmarna, 16 550, följt av norra delen (13 665), den centrala delen (5 207), Madeira (1 290), Algarve (1 173), Alentejo (1 171) och Azorerna (514).

Jämfört med föregående dag har hälsomyndigheterna över 9 077 kontakter under övervakning, totalt 197 562 personer.

Enligt uppgifter från DGS var fem av de 14 dödsfallen över 80 år, fyra i åldersgruppen mellan 70 och 79 år, ytterligare fyra mellan 60 och 69 år och en mellan 50 och 59 år.

Det största antalet dödsfall sedan pandemins början är koncentrerat till äldre över 80 år (12 329), följt av åldersgrupperna mellan 70 och 79 år (4 130) och mellan 60 och 69 år (1 754 ).

Sedan pandemins början, i mars 2020, har regionen Lissabon och Vale do Tejo registrerat 592 7811 fall och 7 998 dödsfall.

I den norra regionen har det förekommit 544 218 infektioner och 5 792 dödsfall och den centrala regionen har nu en kumulativ totalsumma på 208 889 infektioner och 3 378 dödsfall.

Algarve har 62 127 smittade och 590 dödsfall och Alentejo har 51 844 fall och 1 090 dödsfall på grund av covid-19.

Sedan pandemins början har den autonoma regionen Madeira 26 559 smittade och 128 dödsfall, och Azorerna 13 628 fall och 53 dödsfall.

De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira publicerar dagligen sina uppgifter, som kanske inte sammanfaller med den information som publiceras i DGS bulletin.

I Portugal har 19 029 personer dött sedan mars 2020, varav 10 033 män och 9 026 kvinnor.