Enligt generaldirektoratet för hälsa (DGS) minskar de nya reglerna, också isoleringen av högriskkontakter till sju dagar, men ändrar definitionerna av dessa kontakter, dessa ändringar kommer att träda i kraft först på måndag den 10 januari.

Nu anses samboende med bekräftade fall vara högriskkontakter, om de inte har en fullständig vaccination med en boosterdos. Liksom de som bor eller arbetar i hemmet eller andra arbeten som innefattar kontakter med äldre personer, terapeutiska och sociala inkluderingsgemenskaper, samt i tillfälliga skyddsrum, nödboenden och i nätverket för långtidsvård.

DGS definierade att asymtomatiska personer och personer med lindriga symtom, kan själva kontrollera sig och behöver inte testas på den sjunde dagen för att komma ur isoleringen.

DGS anger att asymtomatiska personer med ett positivt resultat bör isolera sig själva, "avbryta isoleringen för laboratorietestning, när det är indicerat", och kan genomgå snabba antigentester för yrkesmässig användning (TRAg) eller molekylära tester (TAAN).

Efter testet (24 till 48 timmar) får de ett meddelande, där de får stödformuläret för den epidemiologiska utredningen, information om isoleringsförklaringen och broschyren med rekommendationer och åtgärder som ska iakttas.

Standarden definierar att asymtomatiska personer också kan göra ett självtest, "om det inte är möjligt att utföra en TRAg eller TAAN inom 24 timmar" och i så fall måste de kontakta SNS24, genom vilket de får begäran om att utföra en TAAN eller TRAg (bekräftande), information om förklaring till isoleringen och broschyren med rekommendationer och åtgärder som ska iakttas.

Standarden säger också att smittade personer som bekräftats ha SARS-CoV-2 och som är asymtomatiska vid tidpunkten för diagnosen, är indicerade för egenvård och isolering i hemmet, och om de utvecklar symtom måste de kontakta SNS24.