Vid mötet på Infarmeds huvudkontor i Lissabon kommer endast republikens president Marcelo Rebelo de Sousa, presidenten för republikens församling Ferro Rodrigues och premiärminister António Costa att närvara, liksom hälsominister Marta Temido och experterna.

De övriga - företrädare för partier, medlemmar av statsrådet eller arbetsmarknadens parter - kommer att delta i sammanträdet via videokonferens.

Den epidemiologiska situationen i Portugal kommer att presenteras av Pedro Pinto Leite, från generaldirektoratet för hälsa, medan João Paulo Gomes, från det nationella institutet för hälsa Doctor Ricardo Jorge (INSA), kommer att tala om utvecklingen av prevalensen och överförbarheten av Omicron-varianten av SARS-coronaviruset -CoV-2.

Ana Paula Rodrigues, också från INSA, kommer att presentera uppgifter om infektionens svårighetsgrad och vaccinernas effektivitet, följt av Baltazar Nunes, från samma institut, som kommer att förklara hur Ómicron påverkar den portugisiska befolkningen.

Henrique Barros från institutet för folkhälsa vid universitetet i Porto kommer att ta upp pandemins säkerhet och osäkerhet, och Andreia Leite från "the National School of public health" kommer att redogöra för beteenden och sociala uppfattningar under festligheterna.

Rekommendationerna för hanteringen av pandemin kommer att ledas av Raquel Duarte, från folkhälsoinstitutet vid universitetet i Porto, och därefter kommer överste Carlos Penha-Gonçalves att göra en översyn av läget när det gäller vaccinering mot covid-19.