"Under de senaste åren har den seismiska aktiviteten ökat exponentiellt i den autonoma regionen Madeira", säger Ricardo Lume.

Vicepresidenten påminde om att den senaste jordskalvet med den största magnituden i skärgården registrerades den 7 mars, med en magnitud på 5,3 på Richterskalan, 40 kilometer från Deserta Grande, med ursprung på 4,7 kilometers djup och "kändes över hela ön Madeira".

Ricardo Lume konstaterade att "majoriteten av befolkningen och en stor del av infrastrukturen inte är förberedda på en kraftigare seismisk påverkan".

PCP-partiet rekommenderar att den regionala regeringen utarbetar en handlingsplan för seismiska risker på Madeira, att den karakteriserar den mest sårbara befolkningen och de mest sårbara byggnaderna och att den förbereder särskilda insatser för anpassning eller rehabilitering av offentliga byggnader och utrustning som har strategisk betydelse för civilskyddet i situationer med kraftigare jordbävningar.