"I kommersiella inrättningar kommer skyddet vid försäljning och kampanjer att upphöra, men en begränsning på en person per fem kvadratmeter kommer att bibehållas, vilket var en begränsning som redan fanns tidigare", meddelade premiärministern i slutet av ministerrådet.

På så sätt är besökarna av butiker och kommersiella utrymmen en person per fem kvadratmeter.