Den epidemiologiska lägesrapporten från generaldirektoratet för hälsa visar på en ny ökning av antalet personer som är inlagda på sjukhus, totalt 1 311 i dag, 60 fler än i onsdags, och 15 fler på intensivvårdsavdelningar, nu totalt 158.
Antalet aktiva fall har återigen ökat under det senaste dygnet, totalt 247 440, 8 342 fler än i onsdags, och 30 707 personer har tillfrisknat från sjukdomen, vilket innebär att det totala antalet tillfrisknade personer i landet uppgår till 1 272 556.
Av de 25 dödsfallen - varav ett i åldersgruppen 20-29 år - inträffade 15 i regionen Lissabon och Tagusdalen, sju i norr, ett i Alentejo, ett i Algarve och ett på Azorerna.
Jämfört med den situation som registrerades i Portugal samma dag för ett år sedan, då 10 027 nya smittade registrerades, har landet i dag 20 047 fler nya fall.
I denna jämförelse är antalet sjukhusinläggningar betydligt lägre, eftersom det för ett år sedan var 3 293 personer som lades in på sjukhus, varav 513 på intensivvårdsavdelningar, och det finns nu också färre dödsfall (samma dag 2021 registrerade DGS bulletin 91 dödsfall under de föregående 24 timmarna).
Lissabon och Tagusdalen fortsätter att vara den region med flest nya fall som diagnostiserats under de senaste 24 timmarna, 16 989, följt av norr (14 094), den centrala delen (4 285), Madeira (1 152), Algarve (1 021), Alentejo (1 154) och Azorerna (379).
I förhållande till föregående dag har hälsomyndigheterna 3 442 fler kontakter under övervakning, totalt 201 004 personer.
Enligt uppgifter från DGS var 16 av de 25 dödsfallen över 80 år, sju var i åldersgruppen 70-79 år, en var mellan 50 och 59 år och en var i åldersgruppen 20-29 år.
Det högsta antalet dödsfall sedan pandemins början är koncentrerat till äldre över 80 år (12 329), följt av de mellan 70 och 79 år (4 130) och mellan 60 och 69 år (1 754).
Det högsta antalet nya diagnostiserade fall finns i åldersgruppen 20-29 år (7 528), följt av åldersgrupperna 40-49 år (7 248), 30-39 år (6 656), 50-59 år (5 868), 10-19 år (4 404), 60-69 år (2 951), 0-09 år (2 291), 70-79 år (1 346) och äldre över 80 år (782).
Sedan pandemin startade i mars 2020 har regionen Lissabon och Tagusdalen registrerat 609 700 smittade och 8 013 dödsfall.
I den norra regionen har det förekommit 546 312 smittade och 5 799 dödsfall ochden centrala regionen har nu en kumulativ totalsumma på 213 174 smittade och 3 378 dödsfall.
Algarve har 63 148 smittade och 591 dödsfall och Alentejo lägger till 52 998 fall och 1 091 dödsfall från Covid-19.
Den autonoma regionen Madeira har sedan pandemins början lagt till 27 711 smittade och 128 dödsfall och Azorerna 14 007 fall och 54 dödsfall.
De regionala myndigheterna på Azorerna och Madeira offentliggör dagligen sina uppgifter, som kanske inte stämmer överens med den information som offentliggörs i DGS-bulletinen.
I Portugal har 19 054 personer dött sedan mars 2020, varav 10 018 män och 9 036 kvinnor.
Det har redan förekommit 1 539 050 fall av smittade, varav 721 034 män och 816 470 kvinnor, och det finns 1 546 fall av okänt kön som utreds, eftersom denna information inte lämnas automatiskt.