"Regeringen anser att alla personer som har fått en boosterdos inte längre kommer att behöva testa sig" för att få tillträde till olika platser eller aktiviteter, meddelade António Costa i slutet av ministerrådet.
Enligt premiärministern är detta "ett incitament" för de personer som har tagit boosterdosen.
Enligt de nya regler som godkänts i ministerrådet för att "kontrollera pandemin" är det obligatoriskt med ett negativt test för dem som inte har fått en boosterdos av vaccinet för att få göra besök på vårdhem och patienter som är inlagda på sjukhus.
För tillträde till större evenemang, evenemang utan tilldelade platser eller i provisoriska lokaler och idrottsanläggningar är personer som har fått en boosterdos för mer än 14 dagar sedan också undantagna från testning.
I sin tur är det digitala certifikatet obligatoriskt för att komma in på restauranger, turistanläggningar och lokala boenden, kulturföreställningar, evenemang med tilldelade platser och gym.