Det handlar om att uppfylla ett vallöfte från koalitionen PSD/CDS-PP/MPT/PPM/Alliance, som leds av Lissabons nuvarande borgmästare Carlos Moedas, som vann lokalvalet i september förra året, och som syftar till att garantera alla minderåriga, studerande upp till 23 år och personer över 65 år gratis biljetter till kollektivtrafiken i staden.

Biträdande borgmästare Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP) sade att kommunens budgetförslag för 2022 innehåller 12 miljoner euro för denna åtgärd, som håller på att förhandlas med operatörerna, eftersom målet är att de gratiskort som kommunen främjar inte bara ska omfatta Carris bussar (ett kommunalt bolag) utan även tunnelbanan och tågen i staden.

"Det har redan gjorts ett förhandlingsarbete med TML [Transportes Metropolitanos de Lisboa] för att kvantifiera kostnaden", avslöjade Anacoreta Correia, som sade att det handlar om att kompensera operatörerna för förlorade intäkter.

CML:s biträdande borgmästare, som talade vid presentationen av budgetförslaget för 2022 för Lissabons stadsfullmäktige (CML), sade att han inte kunde ge en "exakt tidtabell" för när åtgärden skulle träda i kraft och medgav att den skulle kunna antas i etapper, eftersom det "ur teknisk synvinkel" var lättare att först gå vidare med de differentierade pass som redan finns för personer över 65 år.

"Vi förstår att det finns förutsättningar för att det ska kunna genomföras i år", betonade han och försäkrade att "kommunledningen har åtagit sig att se till att det träder i kraft snabbt".