"När det gäller distansarbete förlängs det att vara obligatoriskt, till den 14 [januari] och från och med den 14 finns det en rekommendation om att upprätthålla distansarbete", sade premiärministern i slutet av ministerrådet som hölls i Ajuda-palatset i Lissabon.
Ministerrådet äger rum dagen efter expertmötet, där experterna gjorde en inventering av pandemins utveckling, och regeringen utvärderade de åtgärder som vidtagits för att begränsa pandemin fram till den 10 januari och beslutade om vad som skulle göras efter det datumet.