I ett meddelande på sin webbplats klargör Portos stadshus att enligt de nya reglerna för de trafikkontrollerade zonerna har tillträdet för invånare "gjorts mer flexibelt" och "timfönstret" för lastning och lossning har "utökats".
"Förare som behöver tillträde till de inre delarna av dessa zoner har fram till den 15 januari på sig att göra den obligatoriska registreringen på ZAACPorto-plattformen", säger kommunen som anordnar ett webbseminarium den 10 januari för att klargöra frågor.

Avgränsningen av zonerna för villkorad tillgång för bilar (ZAAC) dök upp 2018 med syftet att "tillgodose, under bekväma och säkra förhållanden, de stora flödena och koncentrationen av människor i de områden som är mest efterfrågade i staden", såsom den historiska stadskärnan och de mest kommersiella och turistiska gatorna.

Av de ändringar som införts i regleringen av dessa zoner, lyfter kommunen fram möjligheten för invånare eller köpmän utan parkering att få tillträde till dessa zoner när som helst på dygnet, för perioder på 30 minuter.

Inträdestiderna för lastning och lossning samt för logistikföretag har förlängts och dessa tjänster får nu upp till 30 minuters fri vistelse mellan 00.00-11.00 och 21.00-24.00.

"Om den tid som tillbringas inne i ZAAC:erna överskrider den föreskrivna tiden, tas 7,50 euro ut som straffavgift, men kommunens avsikt är att ingen avgift ska tas ut", står det i meddelandet.

De genomförda ändringarna är resultatet av en deltagande process som räknades med bidrag från invånare, köpmän och församlingsförbundet i Portos historiska centrum.

ZAACPorto-plattformen utvecklades i syfte att säkerställa snabbhet i processen för att ge tillstånd till tillträde till områden med begränsad tillgång, och den är tillgänglig via webbplatsen eller applikationen.

När det gäller webbseminariet, som kommer att äga rum måndagen den 10 januari mellan 14.00 och 14.30, kan intresserade anmäla sig via en länk som finns tillgänglig på Porto City Halls webbplats.